Happy Birthday Topper

Mini happy birthday topper.